Rakennushankkeiden

Johtaja | Rakennuttaja | Valvoja

Laadukkaasti | Aikataulussa | Kustannustehokkaasti | Inhimillisesti

Palvelut

Projektinjohto ja rakennuttaminen

Projektinjohto ja rakennuttamispalvelumme ovat käytössä korjaus-, uudis-, teollisuus- ja julkisessa rakentamisessa hankekoosta riippumatta. Laadimme kohdekohtaisen projektisuunnitelman hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelon (HJR18) mukaisesti. Projektisuunnitelmassa huomioidaan kohdekohtaiset erikoispiirteet sekä tarjouspyynnössä asetetut määritelmät / rajoitukset.

Työmaavalvonta- ja koordinaattoripalvelut

Talonrakennustöiden valvonta

Työmaavalvonta sisältää urakanmukaisen työn laadullisen, ajallisen ja taloudellisen valvonnan kattavasti dokumentoituna.

Valvonnalla puututaan eteen tuleviin ongelmakohtiin ennakoiden ja viipymättä, jolloin toteutuksen laatu pysyy korkeana, ja hankkeen kustannuksiin ja aikatauluun liittyvät riskit pidetään hallittavina.

Talotekniikkatöiden työmaavalvonta

Talonrakennustöiden valvonta käsittää keskeiset talotekniikkatöiden valvontatehtävät. Suoritamme hankkeissa talotekniikkatöiden laite- ja asennustarkastukset. Erikoisvalvontaa vaativissa kohteissa hyödynnämme kattavaa yhteistyökumppaniverkostoamme.

Turvallisuuskoordinaattori

Rakennuttajan tulee nimetä hankkeen vaativuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori.

Turvallisuuskoordinaattorin tehtäviä ovat mm. laatia hankkeen turvallisuusasiakirjat, varmistaa hankkeen osapuolten välisen yhteistyön toteutuminen turvallisuutta koskevissa asioissa sekä huolehtia turvallisuusvelvoitteiden toteutumisesta.

Kosteudenhallintakoordinaattori

Kosteudenhallintakoordinaattori ohjaa, valvoo ja dokumentoi työmaan kosteudenhallintaan liittyvää toteutusta ja puuttuu tarvittaessa havaitsemiinsa epäkohtiin. Kosteudenhallintakoordinaattorin toiminnan perustana on Kuivaketju10 mukainen toimintamalli.

HLC Oy – kiinteistökehittämisen riippumaton kumppani

HLC on kiinteistön omistajan riippumaton kumppani kiinteistö- ja maankäytön kehittämisessä. Kartoitamme ja analysoimme, millaisia vaihtoehtoja omistajilla on kasvattaa kiinteistöjen tuottavuutta ja arvoa. Tuemme viranomaisyhteistyössä sekä autamme realisoimaan kiinteistökehittämisestä saatavan hyödyn.

Vaihtoehtojen kartoitus, analysointi ja päätöksenteon tuki

 • Täydennys- ja lisärakentamismahdollisuudet
 • Rakennusoikeusselvitykset ja poikkeusluvat
 • Kaavahankkeet ja maankäyttösopimukset
 • Kannattavuuslaskelmat
 • Asioiden valmistelu ja esittely päättäjille
Viranomaisyhteistyö

 • Rakennusvalvonta
 • Kaavoitus
 • Kaupunkisuunnittelu
Kiinteistökehittämisen tuoton realisointi

 • Myynti, omistus, hallinta (vuokraus)
 • Rakennusliikkeet, rahoitusyhtiöt, kiinteistösijoittajat

Julkisen sektorin tukipalvelut

HLC tarjoaa kunnille tukipalveluja julkisen sektorin rakennushankkeiden ja maapolitiikan sekä kaavoituksen erityistehtävissä.

Olemme tukena mm. rakennushankkeiden urakkamuodon ja hankintamenettelyn valinnassa, projektin johtamisen organisoinnissa, tarjouspyyntöjen laadinnassa sekä päätöksien valmisteluissa. Kunnan maapolitiikan erityistehtävissä kauttamme hoituvat mm. maapoliittisten ohjelmien ja kaavoituskatsauksien työstämiset sekä maanhankintaan liittyvät taustaselvitykset.

Muut asiantuntijapalvelut

 • Kuntotarkastukset
 • Rakennusalan sopimukset
 • Määrä- ja kustannuslaskenta