Rakennushankkeiden

Johtaja | Rakennuttaja | Valvoja

Laadukkaasti | Aikataulussa | Kustannustehokkaasti | Inhimillisesti

Tietosuojaseloste

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Rakennuttajatoimisto HLC Oy (2886160-3)

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Harri Lempiäinen
+358 50 465 4484
harri.lempiainen@hlcoy.fi

Henkilörekisterin nimi

Rakennuttajatoimisto HLC Oy asiakasrekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi, yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja ja käytämme niitä asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittelijät.

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, kuin laki ja säännökset edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
harri.lempiainen@hlcoy.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä.